Daisy flyger vidare 2014!

Foto: Gunnar Åkerberg

2013-12-13

 

Text: Rolf Nylund

 

Att Flygande Veteraners Daisy kommer att flyga även kommande säsong råder det

ingen tvekan om. Då Daisy ej kan baseras på Bromma längre undersöks alternativ

operationsbas. Det troligaste alternativet är Västerås, där Daisy just nu står i hangar

för sedvanligt vinterunderhåll.

Decembernumret av tidningen på gång

 

I medlemstidningens decembernummer som kommer i brevlådan innan jul kan man läsa om tänkbara resmål kommande flygsäsong. Gamla bekanta resmål blandas med förslag på nya. Medlemmarnas intresse avgör vilka resor som kan förverkligas.

Tidningen innehåller som vanligt många läsvärda artiklar. Med tidningen bifogas även inbetalningskort för medlemsavgiften 2014.

 

Medlemskap i Flygande Veteraner blir även i fortsättningen ett måste för alla som värnar om att hålla vår veteranklenod flygande.