Vinteröversyn och genomgång

Under vinterhalvåret görs en omfattande genomgång av vår Daisy för att förbereda henne inför sommarens aktiviteter.

 

I år kommer vi dessutom att komplettera instrumenten med ett antal modernare digitala instrument för att möta krav som ställs samt också möjliggöra flygning med sämre sikt. Detta kommer närmare att presenteras i ett kommande nummer av vår tidning.

Av bilderna nedan, som alla tagits av Anders Jacobsen, framgår det omfattande arbete som pågår.