Ändrad dagordning till årsmötet den 26 mars 2017

Kallelse till årsmötet i Flygande Veteraner den 26 mars 2017 i Armémuseum kl 13.00 har meddelats i medlemstidningens decembernummer. Efter det har två propositioner från styrelsen, ärende samt förklaring, upprättats före den 15 januari som innebär en liten ändring i dagordningens ordningsföljd. Härmed offentliggörs detta.

 

Vill även påminna om någon vill ha kaffe och smörgås efter mötet måste det meddelas vår servicecenter 08-295033 eller info@flygandeveteraner.se senast 15 mars.

 

Bilagor (pdf)

 

Dagordning

 

Proposition 1

 

Proposition 2