Flygande veteraners kalender

Nu finns FV:s kalender att köpa på vårt servicecenter Bromma flygplats, telefon 08-295033.

Kostnad 100 kr (porto tillkommer).