Hjälp oss utveckla vårt reseprogram

Vart ska vi flyga?

Vi har i Flygande Veteraner en fantastisk tillgång – Daisy. Den stora frågan är;

Hur ska vi bäst använda daisy?

Inför flygsäsongen 2016 liksom inför tidigare år har ett omfattande arbete lagts ner för att skapa ett program som passar de möjligheter som Daisy erbjuder och inte minst vad som bedömts vara av intresse för medlemmarna i föreningen.

 

Dessvärre kunde ett antal av de resor som planerades för 2016 inte genomföras på grund av för få bokningar och resorna tvingades därför ställas in av ekonomiska skäl.

 

För att utveckla vår förening och vår främsta tillgång, DAISY, måste vår verksamhet möta våra medlemmars intresse och förväntningar.

 

Tag chansen och ge Dina synpunkter på hur vi ska utveckla vårt reseprogram. Det är ytterst viktigt för Flygande veteraner att vi får in medlemmarnas idéer och synpunkter.

 

Vi behöver ca 15 min av Din tid.

Vi lottar ut 4 rundtursbiljetter med Daisy säsongen 2017 bland dem som svarat.

 

Flygande veteraner behöver din hjälp med detta!

Har Du synpunkter och frågor kan Du gärna ringa eller maila undertecknad.

 

>Du hittar enkäten här

 

Vill Du istället ha enkäten per post ring, maila undertecknad eller skicka ett brev till Flygande Veteraner, Flygplatsinfarten 39, 168 67 BROMMA.

 

 

Vi som nu kommer att jobba med programmet för kommande år ser fram mot Dina synpunkter!!

OBS. Vi behöver Ditt svar senast den 2 oktober.

 

Vi är mycket tacksamma för din medverkan!

Karl-Axel Waplan

Programansvarig

Tel: 070 510 42 39

e-mail: ka@waplan.se