Varför får Daisy inte flyga på Bromma längre?

Inga landningar på Bromma

Text: Bertil Elgestad

 

Flygande Veteraner mottog, den 1 juni, en information från Swedavia - Bromma med följande konklusion:

 

”För att Daisy ska kunna trafikera flygplatsen framöver krävs att ett certifieringsintyg enligt ICAO Annex 16 kan uppvisas samt att det visar att bullergränsen innehålls. Fram tills att ett sådant certifikat kan presenteras kan flygplatsen tyvärr inte tillåta trafik med Daisy på flygplatsen. Flygplatsen beklagar detta.”

 

Bullergränsen som nämns i informationen är, ljudemissionerna får ej överstiga 89 EPNdB.

 

Läs och ladda ner hela Swedavias information i pdf-format nedan.