Vår amatörradiosektion

är igång!

2014-12-10

Text: Bertil Elgestad

 

Vi har blivit inbjudna av Stockholm Signalbefälsförening att delta i en föreläsning om ”Klassisk vilseledning”. Stockholms Signalbefälsförening inbjuder alla intresserade att kostnadsfritt delta i föreläsningen.

 

Föranmälan är obligatorisk. Anmälan till svante.nygren@msb.se. Sista anmälningstid är 2014-12-15, kl. 12.00. Signalbefälsföreningen bjuder på fika.

 

Tid: 2014-12-15, kl. 18.00

Plats: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Fleminggatan 14, Plan 8

 

Så här säger man i inbjudan:

 

”Vilseledningens roll i konflikter

Militär vilseledning har använts sedan urminnes tider. Trojanska hästar, falsk brandrök som lurar spioner, falsk signalering, uppblåsbara eller hopsnickrade ”pansarvagnar ”som duperar fientligt spaningsflyg.

Metoderna är många, och de har i modern tid kompletterats med mer sofistikerade strategier.

 

Här presenteras exempel på både klassisk och modern vilseledning. Vi går igenom grunderna och sätter sedan vilseledning i relation till hur konfliktmönstren har förändrats under senare år. Föreläsaren, Svante Nygren, arbetar till vardags som analytiker på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och har under en följd av år följt den snabba utvecklingen inom främst cyber- och informationssäkerhet. ”