Rapport från årsmötet 2014 med årsmötesprotokoll

 

2014-07-10

Text: Förkortad text från medemstidningen

 

Söndagen den 30 mars 2014 hölls årsmöte i föreningen Flygande Veteraner på BEST WESTERN PLUS Sthlm Bromma hotell vid Bromma Flygplats. 109 medlemmar fanns på plats och fyra medlemmar var representerade genom fullmakter.

 

Mötet inleddes med att Roland Karlsson valdes till mötesordförande och Christer Lokind till mötessekreterare. Den sittande styrelsen höll en genomgång av sina respektive ansvarsområden samt bakgrund till och konsekvenser av ombaseringen av Daisy till Västerås. En tydlig konsekvens av detta är avsevärd hyreshöjning samt fördyrande resor för funktionärer.

 

Hans Falsin redogjorde för det ekonomiska läget och det var ingen rolig läsning. Det operativa underskottet för 2013 blev hela 900 000 kronor! Detta utbalanserades genom överföring av fonderat medel till ett nollresultat. Ekonomin är något som den kommande styrelsen måste fokusera på. Annars är snart kassan tom och Daisy förblir kvar på marken. Revisor Jan Sundgren läste upp och kommenterade revisorernas berättelse och förslog ansvarsfrihet för styrelsen, vilket mötet fastställde.

 

Den sittande styrelsen redovisade verksamhetsinriktning för 2014 samt ett budgetförslag. Årsavgiften föreslogs bli oförändrad för 2015, vilket fastställdes av stämman.

 

Valberedningen presenterade sitt förslag till ny styrelse för 2014, vilket röstades igenom efter viss diskussion.

 

Ragnar Persson presenterade förslag till uppdaterade och reviderade stadgar. Dessa röstades igenom, men kan endast fastställas efter omröstning vid två stämmor.

 

Vi fick information om jubileumsboken som kostnadsfritt ska skickas ut till alla betalande medlemmar med juninumret av medlemstidningen. Boken belastar föreningens ekonomi med 300 000 kronor. Ett förslag från Kurt Ivarsson var att man skulle bifoga en vädjan till alla medlemmar att frivilligt ge ett bidrag till föreningen för boken, vilket gillades.

 

De styrelsemedlemmar som lämnade styrelsen avtackades och stiftelsen delade ut sin förtjänstbetygelse, det sk. “Glasblocket”, till Ragnar Persson vilket han mycket väl förtjänat.

 

Årsmötesprotokoll del 1

Årsmötesprotokoll del 2

Årsmötesprotokoll del 3

Årsmötesprotokoll del 4

Foton från årsmötet. Foto: Gunnar Sannergren och Christer Persson.