Styrelse och revisorer utsedda vid årsmötet 2014

 

2014-04-02

 

Text: Bertil Elgestad

 

På årsmötet den 30 april valdes ny styrelse och revisorer enligt nedan.

 

 

Styrelse

 

Ordförande: Bertil Elgestad och tillika ansvarig och ledare för marknadssektionen.

 

Vice ordförande: Birgitta Thorsén tillika ansvarig och ledare för programgruppen/resor.

 

Kassör: Mona Cedwall tillika ansvarig och ledare för ekonomisektionen.

 

Sekreterare: Olle Nycop tillika ansvarig och ledare för medlemssektionen.

 

Övriga ledamöter: Börje Thelin, Michael Östergren, Gunnar Holm, Egert Lönn

 

Suppleanter: Leif Krogstad, Billy Nilsson, Kjell Nordström

 

 

Revisorer

 

Ragnar Persson

Tomas Ransemar

Tore Hedberg suppleant