Valberedningens förslag till ny styrelse vid årsmötet 2014

 

2014-03-27

 

Text: Bengt Celsing

 

Nedan är valberedningens förslag till ny styrelse vid Flygande Veteraners årsstämma 30 mars 2014

Bertil Elgestad

Ordförande 1 år

 

 

Mona Cedwall

ledamot 1 år nyval

Gunnar Holm

ledamot 1 år kvar

Egert Lönn

ledamot 1 år kvar

 

 

Kjell Nordström

suppleant 1 år kvar

 

 

Olle Nycop

ledamot 2 år nyval

Birgitta Thorsén

ledamot 2 år nyval

Michael Östergren

ledamot 2 år nyval

 

 

Leif Krogstad

suppleant 2 år nyval

Billy Nilsson

suppleant 2 år nyval

 

 

Revisorer

 

Ragnar Persson

1 år omval

Tomas Ransemar

1 år omval

Tore Hedberg

1 år nyval

 

 

Valberedning

 

Bengt Celsing

ordförande

Lars Cedwall