Flygande Veteraners DC-3 "Daisy" är avhyst från Bromma Flygplats

Foto: Hans Groby

2013-10-13

 

DC-3:an Daisy är en verklig Veteran. Flygplanet har deltagit i andra världskriget, hjälpt till att bygga upp inrikesflyget åt SAS, tjänat väl i Linjeflyg, Försvaret samt därefter hos Flygande Veteraner där den opererat från Bromma i många år. Flygplanet DC-3 har opererat från Bromma sedan 1937. Men nu är det slut. Efter 30 års närvaro på flygplatsen är det nu dags för Flygande Veteraner att avveckla sin verksamhet på Bromma.

 

 

Detta är ett beslut som föreningen inte önskar eller medverkat till. Skälet till avvecklingen är att ett nytt markupplåtelseavtal med Bromma flygplats inte har gått att teckna. Allt allmän­flyg skall bort från Bromma och detta drabbar även vår verksamhet.

 

I olika omgångar har föreningen flyttat sin verksamhet till olika uppehållsplatser på Bromma. Först vid Hangar 7, sedan till Linta samt nu till H4. Att flytta uppehållsplats har drabbat föreningen ekonomiskt. Inför varje flytt har korta markupplåtelseavtal tecknats. Vi kan konstatera att det inte finns plats för vårt historiska flygplan på Bromma, vilket vi djupt beklagar. Då vår bas på Bromma sommartid blir kraftigt beskuren måste vi försöka få till stånd alternativa baseringar.

 

Som en konsekvens av att markavtal inte tecknats innebär det att våra sommaroperationer med flygverksamhet samt parkering på Bromma flygplats kraftigt begränsats. Föreningen avser senast 2013-10-30 avveckla vår utrustning på Linta-sidan där sommartid klargöring samt förvaringsutrymmen för viss utrustning samt uppehållsplats för våra mekaniker funnits.

 

Var föreningen kommer att fortsätta sin verksamhet är för närvarande inte klart. Efter att vår vinterbasering på Arlanda upphört 2011, har flygplanet placerats i hangar på Västerås flygplats. Föreningen har option på att förvara flygplanet i denna hangar även för vinter­säsongen 2013/2014. Då denna förvaring är kostsam måste en långsiktlig ekonomisk hållbar lösning eftersträvas.

 

Arbetsgrupper har fått i uppdrag att ta fram förslag till framtida basering samt arbeta fram förslag till nya sponsorkontrakt. Dessa skall presenteras för styrelsen senast 2013-12-31.

 

Föreningen står inför ett antal svåra avväganden. Vi bad arbetsgruppen komma med besked om ny placering av Daisy innan styrelsemötet 2013-08-26. Något färdigt förslag har ännu inte kommit styrelsen tillhanda, varför vi utnyttjar rätten att placera flygplanet i samma hangar som Flygande Veteraner använt under de senaste två åren. Ett tvingande beslut då hangar­utrymmen på Västerås börjar tryta på grund av anhopning av flygplan där. Vi kan ju inte riskera att flygplanet står ute på vintern så länge våra flygningar pågår under flyg­säsongen.

 

Om alternativa förslag för placering samt om ekonomisk uthållighet inte går att uppnå återstår inget annat alternativ än en total omarbetning av föreningen eller en upplösning av föreningen och ett återlämnande av flygplanet till ägaren.

 

Även vår butik i terminalen kommer att försvinna. Denna populära affär där flygintresserade kan köpa saker med flyghistoriskt värde. Styrelsen hade två alternativ nämligen vara kvar till den sista september 2014 eller avveckla till den 1 november. Då butiken för närvarande går back samt att föreningen erhåller ett avvecklingsbidrag av Swedavia med 60.000 kr samt att de hjälper oss flytta bodarna till H4 beslöt styrelsen att avveckla vår butik. Ett impopulärt beslut, men i ljuset av händelseutvecklingen det enda tänkbara beslutet.

 

Gert Jönelid Roger Elsborg

Ordförande Vice ordförande

Fakta om "Daisy" på Bromma flygplats

  • Bromma flygplats invigdes lördagen den 23 maj 1936.
  • Daisy har trafikerat Bromma flygplats sedan 1948, både hos SAS och Linjeflyg.
  • Bromma har varit "Daisys" hem och bas sedan 1983, dvs. i över 30 år.
  • Hösten 2013 avhyser det statligt ägda bolaget Swedavia "Daisy" från Bromma flygplats, tillsammans med allt övrigt allmänflyg.