Tack för din anmälan!

 

Nu återstår bara en sak!

 

Betala in medlemsavgiften som du ser i tabellen nedan till vårt bankgironr: 5045-7118. Mottagare är Flygande Veteraner. Om flera i din familj ska bli medlemmar lägger du till rätt avgift per familjemedlem. Barn under 12 behöver ej erlägga någon medlemsavgift.

Medlemskategori

Pris

Enskild medlem

350 kr

Enskild familjemedlem, samma adress

175 kr

Ständig medlem

3 500 kr

Ständig familjemedlem, samma adress

1 750 kr

Ungdomsmedlem 13 - 25 år

190 kr

Gästmedlem för utländsk medborgare

200 kr eller €20

Föreningsmedlemskap/Företagsmedlemskap

500 kr + friviligt bidrag

Avgift som betalas efter 1:a oktober gäller dessutom för hela nästkommande år.

 

Skriv ditt namn samt texten "Ny medlem" tydligt på talongen eller i internetbetalningen.

 

Så fort vi fått in din betalning registrerar vi dig och dina familjemedlemmar och skickar ut medlemskort och tidning. Då är ni även berättigade att delta i flygningar med vår DC-3 "Daisy". Hoppas att vi ses i det blå!

 

VÄLKOMMEN!!

Fakta om medlemskap i Flygande Veteraner

  • ALLA är välkomna som medlemmar i föreningen! Du behöver inte ha någon anknytning till flygbranschen.
  • I dagsläget är ca. 2200 män, kvinnor och barn medlemmar i föreningen.
  • Som medlem får du till självkostnadspris flyga med på våra flygningar med vår DC-3 "Daisy". Det är garanterat något utöver det vanliga och det är ENDAST medlemmar som får flyga med!
  • Som medlem får du tidningen "Flygande Veteraner" fyra gånger per år.
  • Medlemsavgift som betalas in efter 1:a oktober gäller även för året därpå.
  • Familjemedlemmar som bor på samma adress betalar halv medlemsavgift. Då kan hela familjen flyga med "Daisy", men ni får dela på en tidning.
  • Barn under 12 behöver ej erlägga någon medlemsavgift, men ska ändå registreras.