Regler och förutsättningar för våra flygningar 2017

Bokning kan göras via

 

  • Via vår hemsida
  • E-post: programgruppen@flygandeveteraner.se
  • Telefon: 08 29 50 33, onsdag och fredag kl 11-14

 

När en resa är fulltecknad sätts de som bokar upp på en väntelista. Vid avbokningar fyller vi på passagerarlistan från väntelistan.

 

För att bokningarna ska gå snabbt tänk på att vi vill ha följande uppgifter:

 

  • Ditt medlemsnummer
  • Önskemål om enkel eller dubbelrum, kost och ev. personnummer
  • Telefonnummer och mobilnummer
  • E-postadress
  • Din vikt

 

Betalning

 

Resan ska vara betald 14 dagar innan avresa, dock gäller betalning 30 dagar innan avresa vid utlandsresor. Betalning görs på bg 245-5657, glöm inte ange namn på resenär/resenärer samt resans nummer och namn. Betalning kan även göras på vårt servicecenter Bromma flygplats.

 

Avbokning

 

Vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan, men tidigare än 14 dagar före avresan återbetalas 50 % av resans pris. Vid avbeställning senare än 14 dagar före avresan ska resenären betala fullt pris för resan dvs. återbetalning görs inte. Ifall av sjukdom, gäller egen försäkring.

 

Försäkringar

 

Passagerare som flyger med Daisy är försäkrade i försäkringsbolaget Marsh. I princip gäller samma villkor som gäller för resor med charterflygbolag. Varje passagerare är sålunda försäkrad för en miljon kronor och har en bagageförsäkring.

Betalar man resan med kreditkort, ger en del kortföretag ett visst skydd.

 

Force majeure

 

Föreningen har inte ekonomi som tillåter att föreningen bekostar passagerarnas hemresa om flygplanet skulle bli stående på en avlägsen flygplats på grund av tekniska fel eller andra orsaker utanför föreningens kontroll. Föreningen gör då vad den kan för att medverka till passagerarnas hemresa, men se till att du har kontanter eller betal-, kreditkort för att själv bekosta din hemresa med annat färdmedel. Kontrollera med ditt eget försäkringsbolag vad som gäller.

 

Inställda flygningar

 

Huvudsyftet med våra flygningar är att erbjuda en trevlig flyghistorisk upplevelse. Om inte detta kan uppnås, till exempel på grund av dåligt väder, kan flygningar inställas eller uppskjutas, ofta med kort varsel. Resa kan även komma att ställas in då allt för få medlemmar bokat en resa. Betald resa återbetalas.

 

Vem får flyga med?

 

För att få flyga med Daisy krävs medlemskap i Flygande Veteraner. Barn till och med 12 års ålder får medfölja vuxen medlem utan att själv vara medlem. Full avgift för flygningen måste dock betalas.

 

Bagage

 

Resande får medföra bagage om högst 8 kg.

 

Incheckning

 

Inställelse ska ske på anvisad flygplats en timma före avgång. Utgång för transport till planet sker ca 30 minuter före avgång. Vi har inte möjlighet att vänta på den som kommer för sent.

 

Säkerhetsrutiner

 

Med anledning av de ökade internationella säkerhetskraven på flygplatserna påverkar det även vår verksamhet. Daisys passagerare kan räkna med att passera flygplatsernas säkerhetskontroller. Allt bagage räknas som handbagage när vi flyger med Daisy.

Lämna knivar, saxar och liknande hemma. Vätskor inklusive parfym och smink som krämer och tandkräm får innehålla: Högst en dl vardera och allt måste förvaras i en liten plastpåse som kan erhållas på flygplatser. Påsen ska visas upp vid passering av säkerhetskontrollen.